Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Bizimle Çalışmak İstermisiniz?

Redosoft'un İnsan Kaynakları politikaları, şirket ve çalışan hedeflerinin örtüşmesi eksenine kurulmuştur. Bu sebeple çalışanlar arasında kurumsal bağlılığın yüksek tutulması ve kurumsal kültür ögelerinin herkes tarafından benimsenerek sahiplenilmesi büyük önem arz eder. Takım çalışması, kuruma ve kurum kültürüne bağlılık her zaman ön planda tutulmakta olup çalışanlarımızın kendi başarıları ile olduğu kadar kurumun başarı ile de gurur duyması İnsan Kaynakları alanındaki en önemli hedefimizdir. Kurum kültürümüz, çalışanların adil, güvenilir, samimi ve doğru ilişkiler kurması üzerinde şekillendirilirken dürüstlük çalışanların kurumla olan ilişkisinde en yüksek değerimiz olarak kabul edilmektedir.

  • Redosoft'ta tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir.
  • Çalışanlarımızın, milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet, maluliyet, siyasi görüş ve yaş ayrımı gibi özellikleri şirketimizin insan kaynağı zenginliği olarak kabul edilmekte ve çalışanlarımız bireysel farklılıklar temelinde değerlendirilmemektedir.
  • Kurum çalışanlarının hak, hukuk ve yükümlülüklerini ilgilendiren her türlü yasal mevzuat, yönetmelik ve kanun değişikliklerinde Redosoft yeni düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçirir. Gerektiğinde çalışanlara bu konuda eğitim uygulamaları düzenler.

İş İmkanları

Bize Katıl